Реклама

Журналисттер

Бийликтин тортунчу бутагы МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТЫРЫ

JPN 19

Жыйырма биринчи кылымда жуздогон адамдардын жанын алып бийиликке отуруунун кажети жок,жон гана телеканал сатып алып ошонун жардамы менен жаны муундага кулдарды остурсо болот>Дэвид Рокфеллер. Азыркы заманда адамдардын акыл ээсине теле корсотуулор кобурок таасир беруудо. Газета журналдар жана дагы

Read more ...