Реклама

Эркектер кызыктуу

МАРТИНИНИ КАНТИП ЗАКАЗ БЕРЕТ

Стандарттуу классикалык мартини джин менен вермуттан даярдалып, оливка менен кооздолот.

Эгерде сиз же джиндин, же вермуттун башкача концентрациясын айтпасаныз, мартини бир болук вермут менен 4 – 5 болук джинден даярдалат. Джин – тазаланган дан же угуттан даярдалган алкоголдук ичимдик. Кошумча

Read more ...