Реклама

Көңүл ачуу

«Саман учуп келатат» десе, «Самарканды жоо чапты»

Озгочо адамдар бар,алар ар дайым башка адамдарды соз кылуу менен алек,жада калса оздорунун ооздорун да тыйа албай калышат. Башкаларды соз кылуу менен оздорун билимдуу жана жогору сезишет. Ушак айтышат, анткени оздорунун  жошоолоруна ар дайым нааразы. Ушакчы адамдар калпты коп айтышат, адамдын ишеничине кирип алардын жеке жашоолору жонундо маалыматтарды жарыкка чыгарат . Мындай адамдар эч качан тилин тишинин аркасына кармай алышпайт  . Коро албагандыктан адамды таарынтып, таза атын булгап же бутундой жашоосун бузууга аркет кылат . Ушак создор – ушакчылар учун таймашта женип алууга жардам берген курал. Эсинизде болсун эгер сизге соз жеткизип келсе ошол эле кылыкка  башка адамдар кубо болушат! jpn02 3

jpn02