Реклама

Спорт

Спорттун ылайыктуу турун кантип тандайт

rezi-v-glazah

Биздин арабызда физкультураны акыркы жолу мектепте эле атаган кишилер да аз эмес. Ал гана эмес мектептен кийинки окуу жайларында бул предмет боюнча сабактарга анда санда катышып, эптеп уч алганга аракеттенишкен же болбосо кичинекей сумма менен "зачет" алуунун жолун

Read more ...